Game2Grow


Vi dækker 3 forskellige områder i Game2Grow – forskere og vidensproducenter, uddannelsessektoren, industrien/udviklere – og du kan læse om hvordan netop dit område kan bidrage til Game2Grow på denne side.

Til forskere og vidensproducenter

Læring er en videnskab på samme måde som det er et fag på mange danske uddannelsesinstitutioner. Det samme er spil og spiludvikling. Men læring gennem spil er et relativt nyt område, som stadig på mange måder er jomfrueligt. Godt nok har forskningen inden for område ca. 30 år på bagen, men det skal ses i lyset af, at teknologien, der forskes på, er i rivende udvikling.

Reform 15 indebærer en øget digitalisering af uddannelsessektoren. Ikke kun i form af hardware – men også i integration i undervisningen og den pædagogiske praksis.

I bestræbelserne på at få omsat de store investeringer i digitalt hard- og software til øget motivation, øget læring, større gennemførselsgrad, højere uddannelsesgrad, større beskæftigelsesmulighed og øget konkurrenceevne er der brug for fortsat forskning og dokumentation inden for området.

Game2Grow giver forskere mulighed for at mødes med elever, lærere og spiludviklere i et gamelab, hvor ideer og koncepter kan blive trykprøvet, afprøvet og dokumenteret. Game2Grow vil samtidig tilgængeliggøre viden og forskning, så aktiviteter og initiativer hos spiludviklere og på skoler i højere grad kan baseres på den nyeste viden.

Vil du som forsker eller vidensproducent være med til at sætte dit præg på Game2Grow’s virke og produkter, så kontakt os (se længere nede hvordan) – og du vil løbende modtage relevant information og blive inviteret til arrangementer.

 

Til uddannelsessektoren

Grundtanken i Game2Grow er sammen med grundskoler, ungdomsuddannelser, professionsuddannelser og universiteter at samle relevante læringsspil, der er målrettet de læringsmål og problemstillinger, hverdagen byder på i uddannelsessystemet. Disse læringsspil stilles til rådighed sammen med kurser og pædagogiske/didaktiske anbefalinger igennem Ung Aalborg.

Det er et kendt fænomen, at netop spil er meget motiverende for unge. Det er lige så kendt, at det er en stor udfordring for lærere og skoler at udvikle eller lokalisere relevante spil og indarbejde dem i det løbende pædagogiske og didaktiske arbejde.

Det er planlagt, at Game2Grow i løbet af 2015 vil tilbyde følgende:

  • Kurser målrettet lærere, enten lokalt på skolerne eller i Game2Grows lokaler (Station10 eller Skoleforvaltningen) i Nørresundby. Kurserne kan være generelle og fx omhandle digitale feedbackværktøjers rolle for sikring af progression hos den enkelte elev og lærer – eller specifikke og omhandle fx konkrete digitale spil til orddeling.
  • Gennemførsel af eller sparring omkring elevrettede læringsaktiviteter baseret på spil.
  • Deltagelse i aktiviteter i et gamelab, hvor lærere og/eller elever udvikler ideer til spil og/eller værktøjer, der kan videre udvikles sammen med eksterne partner såsom virksomheder eller universiteter.
  • Et videnscenter, hvor skoler vil kunne hente information omkring spil incl. pædagogiske anvisninger samt den nyeste viden omkring læringsspil og anden IT-baseret undervisning

 

Til udviklere

Game2Grow ønsker hele tiden at udvide sit netværk, samt tilbyde unge en mulighed for at besøge virksomheder. Ønsker din virksomhed besøg eller komme og fortælle hvad I laver, så skal i være velkommen til at kontakte os.

Game2Grow facilitere også undervisning i app- og spiludvikling, hvor der også er behov for eksterne underviser hen over skoleåret. Står I med en medarbejder, der har plads en dag eller to i ugen, så kontakt os for at høre nærmere om muligheder.

 

Kontakt

I dag tilbyder Game2Grow både elever/studerende, lærer og fagpersoner kurser, temadage, workshops og hele undervisningsforløb. Game2Grow arbejder sammen med det tværfaglige miljø på Station10 Gl. Lindholm Station.

Til studerende: Hvis du er studerende på UNC eller AAU, indenfor medier, 3D, spil og/eller programmering, så har du muligheden for at hjælpe unge på disse områder.

Til virksomheder: Står I med en medarbejder, der har plads en dag eller to i ugen og har kundskaber indenfor app- eller spiludvikling, så kontakt os for at høre nærmere om muligheder.

Kontaktoplysninger: Christian S. Kragegaard – csk(a)game2grow.dk // Tlf: (+45) 25 20 04 19