Game2Grow’s formål


Game2Grows mission er gennem udvikling, produktion og udbredelse af spil at øge læringsudbyttet af de IT-investeringer, der foretages i uddannelsessektoren i Danmark. Det er et kendt fænomen, at netop spil er en meget motiverende og meningsfyldt måde for unge at lære. Det er lige så kendt, at det er en stor udfordring for lærere og skoler at udvikle eller lokalisere relevante spil og indarbejde dem i det løbende pædagogiske og didaktiske arbejde. Grundtanken i Game2Grow er sammen med elever, studerende og lærere på uddannelsesinstitutioner, spiludviklere og forskere at udvikle og finde spil, der kan leve op til de læringsmål og problemstillinger, hverdagen byder på i uddannelsessystemet. Spil der falder i denne kategori, vil der kunne findes mere information omkring på denne side under The Inventory.

Øger vi læringsudbyttet blandt eleverne i grundskolerne og i ungdomsuddannelserne, vil effekten være, at flere klarer sig godt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet i det hele taget. For den enkelte betyder det en højere beskæftigelsesgrad. For samfundet – både det danske og det europæiske – betyder det en øget konkurrenceevne. På europæisk plan er netop brugen af IT i undervisning udpeget som en af nøglerne til fremtidig vækst og fortsat konkurrencedygtighed.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *